Home / pham tho

pham tho

Các tác nhân gây bệnh đục cơ ở tôm càng xanh

Bệnh đục cơ ở tôm càng xanh là một bệnh khá phổ biến trên nhiều vùng nuôi tôm của nước ta, bệnh xảy ra nhiều nhất ở những ao có độ mặn thấp và nuôi với mật độ dày, bệnh đục cơ khiến tôm chậm lớn làm vụ mùa thất thoát nghiêm …

Read More »

Tìm hiểu về triệu chứng bệnh cong thân trên tôm

Trong ngành nuôi tôm hiện nay bệnh cong thân trên tôm là một bệnh khá phổ biến trên trôm thẻ chân trắng thường xuất hiện ở những ao nuôi có mật độ dày và độ mặn thấp. Biểu hiện rõ nhất của bệnh cong thân là phần mô cơ chạy dọc cơ …

Read More »