Home / pham tho (page 2)

pham tho

Tổng quan về quy trình nuôi tôm sú

Trong điều kiện khí hậu thay đổi như hiện nay, ngành nuôi tôm sú phải đối mặt với nhiều khó khăn như tôm chậm lớn hay các dịch bệnh về tôm làm cho vụ mùa giảm năng suất. Để giúp bà con vận dụng có hiệu quả mô hình này bác …

Read More »