Home / Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm

Các loại dụng cụ thí nghiệm hóa học, vật lý bằng thủy tinh, nhựa,…

Giá bình định mức nâu Duran tại LabVIETCHEM

Bình định mức được sử dụng trong hầu hết các phòng thí nghiệm hóa, lý, sinh tại các trường học, viện nghiên cứu,….Giá bình định mức  trong phòng thí nghiệm tại LabVIETCHEM hiện nay được đảm bảo có tính cạnh tranh nhất trên thị trường. Tại sao nên chọn bình …

Read More »