Home / Tin Tức

Tin Tức

Các tác nhân gây bệnh đục cơ ở tôm càng xanh

Bệnh đục cơ ở tôm càng xanh là một bệnh khá phổ biến trên nhiều vùng nuôi tôm của nước ta, bệnh xảy ra nhiều nhất ở những ao có độ mặn thấp và nuôi với mật độ dày, bệnh đục cơ khiến tôm chậm lớn làm vụ mùa thất thoát nghiêm …

Read More »