Home / Tin tức nuôi tôm (page 3)

Tin tức nuôi tôm

Tôm kiểng nuôi chung với cá gì

Nuôi tôm kiểng mặc dù đã có từ rất lâu nhưng chỉ xuất hiện ở rất ít gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thú chơi này phát triển khá mạnh, đặc biệt ở khu vực Cần Thơ. Một số không hỏi mà người nuôi đưa ra là …

Read More »